Academies

 

 

Sales

Je bent verantwoordelijk voor de verkoop en zoekt naar een manier om jouw klant te verleiden tot zakendoen. Ons advies: stop met verkopen! Klanten willen kopen en het is jouw taak ze daarbij te helpen. Als een klant zich gerespecteerd voelt en gehoord voelt, is de kans groot dat je in gesprek blijft en zelfs het koopproces kunt bevorderen.Sales is waar je het beste in bent. Je zoekt naar nieuwe manieren om potentiële klanten te verleiden tot zakendoen. Gazing Online helpt onder andere bij de volgende vragen:

• Hoe introduceer ik mijzelf en mijn bedrijf en kom ik voorbij de eerste barrière?
• Hoe kan ik bij de klant behoeften en drijfveren blootleggen en hierop aansluiten?
• Hoe kan ik de klant laten ervaren dat uitstel onhoudbaar is en dat een beslissing noodzakelijk is?
• Hoe kan ik mijn klant laten inzien dat mijn dienstverlening of product zich onderscheidt van de concurrentie op iets anders dan prijs?
• Hoe kan ik het overzicht bewaren op het koopproces van al mijn klanten?
• Welke informatie is zinvol om over te dragen aan mijn leidinggevende over de werkelijke status van de klant?

 

shutterstock_163463201

 


 

 

step0002 (1)

Management

In de dagelijkse praktijk worden managers geconfronteerd met complexe situaties die een scala aan mogelijke problemen met zich mee kunnen brengen. Deze zijn meestal niet precies onder één noemer te brengen. Het MINDSET Management© programma integreert training die gebouwd is rond de primaire taak van de manager, namelijk zorgen dat medewerkers succesvol functioneren, met commerciële en managementvaardigheden waardoor synergie tussen verschillende deelgebieden gevonden wordt. Een manager die op taak is zorgt voor de focus op wat er toe doet en blijven weg van datgene wat normaal afleidt. Dit concept blijkt in de praktijk zeer vergaande invloed te hebben op het gedrag van de manager en de wijze waarop men dagelijks functioneert.
Gazing Online helpt onder andere bij de volgende vragen:

• Hoe kan ik focus op de hoofdtaak houden, zowel bij mijzelf als bij mijn mensen? En zorgen dat de afleiding beheersbaar wordt?
• Welk proces en welke structuur gaat me daarbij helpen?
• Hoe krijg ik de juiste KPI’s en resultaten op het scorebord?
• Hoe kan ik een waardevolle gesprekspartner zijn voor mijn mensen?
• Welke tools laat ik mijn mensen daarbij gebruiken?


 

Leiderschap

Je bent verantwoordelijk voor de richting van de organisatie. Als eindverantwoordelijke weet je als geen ander wat het van je vraagt om hoge prestaties met het team te leveren. Je maakt onderscheid naar de helderheid van de primaire taak voor de organisatie, de cohesie van jouw team en je bent je bewust van de eigen stijl als leider. Je wilt jouw aandacht en die van jouw mensen richten op wat er werkelijk toe doet.
Je realiseert je dat beheersing van de aandacht het voornaamste is om prestaties te leveren. De mate waarin je erin slaagt medewerkers zelfstandig en succesvol de juiste dingen te laten doen, bepaalt jouw eigen succes.
Gazing Online helpt onder andere bij de volgende vragen:

• Op welke wijze kom ik tot een gedragen vaststelling van de strategie van de organisatie?
• Welk primaire proces moet uitgevoerd worden?
• En welk gedrag van leiders, managers en medewerkers is daarbij gewenst?
• Vergroten van begrip en inzicht in de gemeenschappelijke doelen en het (cultuur)effect op de diverse groepen.
• Begrijpen vanuit welke drijfveren het management en de medewerkers hun doelen nastreven en concreet vertalen wat dit voor de medewerkers dagelijks betekent.
• Welke praktische tools helpen mij in de dagelijkse praktijk om deze focus te houden.


step0002 (3)


 

step0002

 

 

Service

Je bent verantwoordelijk voor de ervaring die de klant heeft met de service van de organisatie en zoekt naar een manier om klanten met een goed gevoel te binden aan het bedrijf. Je realiseert je dat het daarbij gaat om hoe de klant over jouw service denkt en niet om wat jijzelf of jouw collega’s vinden van de organisatie en de service. Ons advies: stop met standaard scripts! Klanten willen behandeld worden als mensen. Als een klant zich gerespecteerd en gehoord voelt, is de kans groot dat je elk gesprek kunt afsluiten met een positieve perceptie van de service van het bedrijf, ook als de boodschap inhoudelijk lastig is te brengen. Wat telt is eenvoud, een raamwerk om de klant te begrijpen en flexibiliteit om met de klant in gesprek te blijven. Gazing Online helpt onder andere bij de volgende vragen:

• Hoe herken ik bij de klant de fase van de KlantPerceptieCyclus© waarin deze zich bevindt?
• Hoe kan ik hierop succesvol aansluiten met mijn service?
• Welke valkuilen kan ik tegenkomen en hoe ga ik daarmee om?
• De kracht van structuur – hoe kan ik het overzicht bewaren op het serviceproces met de klant?
• Hoe kan ik mijn klant tot een tevreden gevoel laten komen?
• Welke praktische instrumenten (tools) kan ik hierbij gebruiken?
Account management

Je bent verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van grote klanten binnen de organisatie en zoekt naar een manier om jouw werk beter te ordenen en de ideale gesprekspartner te zijn voor jouw klant. Ons advies: stop met verkopen op individuele transacties! Zorg dat je jouw klant werkelijk kent. En weet waar de meest waardevolle mogelijkheden ontwikkeld kunnen worden. Gazing Online helpt onder andere bij de volgende vragen:

• Werken met praktische instrumenten (tools)
• Hoe kan ik bij de klant behoeften en drijfveren blootleggen en hierop aansluiten?
• Wat drijft mijn klant en met wie zou ik in gesprek moeten zijn om de wereld van mijn klant echt te begrijpen?
• Hoe kan ik zinvolle informatie delen met de organisatie?
• Hoe kan ik een waardevolle gesprekspartner zijn voor verschillende contactpersonen in de organisatie van mijn klant?
• Hoe kan ik maximaal overzicht bewaren op mijn eigen proces voor al mijn klanten?step0001 (2)